Energi- og sparetips

Vinter energi og sparetips

Vi kan, i Danmark, opleve hård frost helt frem i midten af marts måned. Det er derfor en ekstra god ide, at få frostsikret sine vandinstallationer. Disse ting skal du især sørge for, at få frostsikret:

  • Udendørshaner – Sørg for at have en frostsikker vandhane eller at vandhanen er tømt for vand.
  • Udendørs vandbeholdere – Sørg for, at dine vandbeholdere (ex. Vandkane, vandslange og regnvandstønde) er blevet tømt for vand eller placeret et sted, hvor de kan stå frostfrit.
  • Vandrør i skunk eller på loftet – Sørg for, at de er isolerede med minimum rør isolering. Det vil også være en god ide, at påføre et varmekabel på vandrøret under rør isoleringen. Du må ikke ”bare” pakke vandrøret under den eksisterende loft/skunk isolering, da du så vil have sværere ved, at udbedre og se lækager og andet på rørene.
  • Udendørs vandrør på f.eks. byggepladser – Sørg for, at frostsikre rørene med frostsikringskabler.
  • Skotrender, nedløbsrør og tagrender – Er tagrende og nedløbsrør skjulte, er der ekstra god grund til, at få frostsikret dem, da frostsprængningerne ofte først ses, når det omkring værende bygningsdele har taget skade af vandet. Husk at rense tagrender og at tjekke at de har det rigtige fald, så der ikke står vand i bunden der kan lave frost skader.
  • Vintertomme huse, udendørsrum, kældre – Sørg for, at hele huset/rummet kan holdes frostfrit. Dette kan gøres med varmeblæsere, radiatorer osv.