Garanti


Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejde.

Garantiordningen har til formål at sikre at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og økonomisk løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører. Garantiordningen gælder kun for arbejde, der er udført af medlemmer af Tekniq. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.

Dækker udgifter op til 150.000 kr. Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål. Hvad kan man klage over? En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

KLESTRUP VVS A/S

Navervej 6, 4660 Store Heddinge
Phone: +45 56 50 70 80
Email: info@klestrupvvs.dk

MEDLEM AF TEKNIQ

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejde

SAMARBEJDSPARTNERE
CVR 31501164

© Copyright – All rights reserved.